• Insikter i fokus


  Baserat på djup insikt genom research och analys ger Regi goda råd som bidrar till ständig förbättring, kvalitetssäkring och affärsutveckling i företag inom utvalda branscher.
 • 1
 • Professional Services
 • Corporate Services
 • Våra studier

Professional Services

Vi arbetar med kommunikationsbyråer, advokatbyråer och andra företag inom Professional Services där vi hjälper till med kvalitetssäkring och utveckling av processer och relationer inom B2B.

Kund- och klientrelationer
 

Löpande och årsvis uppföljning av samarbeten och kund/klientrelationer.

Employer Branding
 

Verktyg för att engagera medarbetare och öka nöjdheten samt attrahera rätt kompetenser till byrån.

Marknadspositionering & Sälj
 

Få ökad kännedom och en strategisk grund i det fortsatta varumärkesarbetet genom varumärkes- och positioneringsmätningar.

Corporate Services

Corporate Services samarbetar huvudsakligen med börsbolagens IR-avdelningar men även andra bolag där vi kan hjälpa till att förbättra processer och relationer inom B2B.

Organisation

Våra verktyg hjälper er att utvärdera och optimera ledning, team och organisation. Vi kan även hjälpa er med DISC för dessa delar, vid rekrytering och för att insiktsbaserat driva förbättringsprocesser och Employer Branding.

Sälj och Marknad

Utvärderings och uppföljningsverktyg för varumärkesarbete och försäljningsoptimering (både process- och relationsstyrt).

Kundrelationer

Uppföljning av samarbeten och kundrelationer med syfte att stärka och förbättra både processer och relationer.

Investor Relations

Beprövade verktyg för att kontinuerligt stärka det finansiella varumärket och utvärdera insatser inom ett stort antal områden.

CSR

Utvärdera CSR-arbetet internt och externt samt för noterade bolag tillhörande rapportering.

Våra studier

Regi har sedan starten 1997 gjort årliga studier som kartlägger hela branscher och ger insikter i förändringar, trender och förhållanden.

Årets Byrå

Sveriges största kommunikationsbyråstudie där kommunikationsköparna utgör juryn. Startade år 2000 och anses bland Sveriges kommunikationsköpare vara en stor kvalitetsindikator.

Årets Advokatbyrå

Sveriges största klientstudie för affärsjuridiska advokatbyråer. Studien ger omfattande, relevant och analyserad klient- och konkurrentinformation vilket bistår byrån i utvecklingen av sina klientrelationer.

Årets Byrå Norge

2016 blir första året för Årets Byrå i Norge. Studien utvärderar norska kommunikationsbyråer genom att låta kommunikationsköparna själva utvärdera sina byråer.

IR-Nordic Markets

Nordens äldsta och största syndikerade perceptionsstudie mot sell side analytiker över hela världen. Studien utvärderar årligen ca 160 Nordiska bolag och resulterar i ett unikt Analyst Satisfaction Index som omfattar 24 kriterier och innehåller fokusområden, trender och "Best Practice".

Professional Services Årets Byrå | Årets Advokatbyrå

 • image

  Caroline Tiala

  Director of Business

  caroline.tiala(at)regi.se

  +46 854 561 286

   
 • image

  Jonas Studeny

  Project Manager

  jonas.studeny(at)regi.se

  +46 854 561 276

   
 • image

  Karin Bryngelsson

  Production Manager

  karin.bryngelsson(at)regi.se

  +46 854 561 285

   
 • image

  Lina Svenhag

  Production Manager

  lina.svenhag(at)regi.se

  +46 854 561 282

   
 • image

  Pernilla Plog

  Account & Production Manager

  pernilla.plog(at)regi.se

  +46 854 561 275

   
 • image

  Sven-Erik Ån

  Senior Consultant

  sven-erik.an(at)regi.se

  +46 709 103 100

   

   
 • image

  Therese Malmgren

  Account Manager

  therese.malmgren(at)regi.se

  +46 854 561 272

   

Corporate Services IR Nordic Markets

 • image

  Johan Chasseur

  Director of Business

  johan.chasseur(at)regi.se

  +46 854 561 271

    
 • image

  Karin Bengts

  Production Manager

  karin.bengts(at)regi.se

  +46 854 561 287

   
 • image

  Arijana Sarkic

  Project Manager & Business Advisor

  arijana.sarkic(at)regi.se

  +46 854 561 277

   

General Management

 • image

  Milena Dabetic

  Finance Manager

  milena.dabetic(at)regi.se

  +46 854 561 288

   
 • image

  Robert Skölfman

  CEO / Founder

  robert.skolfman(at)regi.se

  +46 854 561 281

   
 • image

  Sara Kallin

  Business Development Manager

  sara.kallin(at)regi.se

  +46 854 561 279 

   

Vad vi gör

Vi har under många år arbetat mot specifika branscher och områden och har stor kunskap om dessa. Genom Big data får vi många jämförelsepunkter och den stora mängden data ger oss möjlighet att identifiera trender, samband och viktiga skillnader.

"Under de år som gått har vikten av väl underbyggda insikter och goda råd från en validerad målgrupp bara blivit tydligare. Det kostar helt enkelt alldeles för mycket pengar att ta fel beslut. Jag vet också att Regi kan hjälpa många verksamheter att undvika det. Regis hjärta har alltid brunnit för insiktsarbetet och bra insiktsarbete har stort värde när det sedan används i verksamheten." Robert Skölfman, VD

Om Regi

Regi arbetar med researchbaserad analys och rådgivning som ger ständig förbättring, kvalitetssäkring och affärsutveckling för att utveckla våra kunders verksamhet.

Metodiken, med research som grundpelare, garanterar ingående analys och faktastyrd insikt i våra kunders verklighet. Resultatet blir väl underbyggda råd.

Genom åren har vi från de behov som kommer fram i våra marknadsledande branschstudier utvecklat en specialistkompetens inom process- och relationsförbättring.  Vi vet vad ett kvalitetssäkrat förbättringsarbete är värt.

Det kan gälla relationen mellan köpare och rådgivare, medarbetarnöjdhet, ledarskapsutvärdering, projektuppföljning, varumärkesutvärdering, perception studies, eller andra helt skräddarsydda uppdrag. Oavsett uppdrag vet vi efter snart 20 år hur mångas åsikter blir skarpa insikter.

Och viktigast av allt: Det är aldrig Regi som tycker. Det är din målgrupp.